جلسه شورای زکات شهرستان شبستر برگزار گردید

درخواست حذف این مطلب
شبستر در جلسه شورای زکات شهرستان شبستر: از ظرفیت زکات برای زندانیان استفاده شود زکات
به گزارش خبرنگار صداوسیما از شبستر، حجت ال والمسلمین محمدزاده در جلسه شورای زکات با بیان اینکه فریضه زکات و دو بال جدانشدنی بوده که زکات بیمه و لازمه قبولی تمامی عبادات ازجمله می باشد.
وی با اشاره به اهمت زکات از صدر تا به امروز به تاکیدات این مهم در قرآن کریم اشاره داشت و گفت: تمامی اعمال ما در گروه قبولی بوده و قبولی فریضه مهم نیز در پرداخت زکات خواهد بود که از این رو میتوان به اهمیت فراوان این فریضه الهی واجب پی برد.
حجت ال والمسلمین محمدزاده با اشاره به اهمیت پرداخت زکات گفت: در قرآن کریم خدای متعال یکی از وظایف حاکمان ی را پرداخت زکات در کنار ب ا داشتن امر کرده است. ادامه مطلب